1. 1Αυθαίρετα 4178/13

  Αυθαίρετα – Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση

  aythaireto2Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον πολεοδομικό έλεγχο για το αν έχει το ακίνητο σας πολεοδομικές υπερβάσεις ή αυθαιρεσίες.

  – Γνωματεύουμε τον πλέον ορθό και οικονομικό τρόπο νομιμοποίηση ή ένταξη των ακινήτων στις διατάξεις του 4178/13 ώστε να είναι σύννομο και να έχει δικαίωμα μεταβίβασης ή σύναψη άλλης δικαιοπρακτικής πράξης (σύσταση ή τροποποίηση οριζοντίων ιδιοκτησιών).

  – Προσφέρουμε την πιο οικονομική λύση (έξοδα Μηχανικών + πρόστιμα ή διαδικασίες), η οποία πρέπει να είναι ορθή λύση σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, τις οποίες αξιοποιούμε στο έπακρο.


  Δωρεάν προσφορά η βασική προεκτίμηση του προστίμου για το ακίνητο σας, εφόσον μας προσκομίσετε τα πολεοδομικά σχέδια και έχουμε εικόνα των ακινήτων σας. Η βασική προεκτίμηση δεν περιλαμβάνει διαφορές που πιθανά προκύπτουν από διαφορετική επιμέτρηση εγκεκριμένων σχεδίων με εφαρμογή.

  Η δωρεάν προσφορά για κάθε μέγεθος κτηρίου, αφορά τους νομούς:

   Αττικής – Θεσσαλονίκης – Αχαιών – Ιωαννίνων – Χανιών – Ρεθύμνου – Αγίου Νικολάου Κρήτης

  Για ειδικά κτήρια, ξενοδοχειακές μονάδες ή κτήρια άνω των 1.500 τ.μ. αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

 2. 2Ηλεκτρονική

  Ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου

  MyHome_2016

  Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει το κάθε ακίνητο να αποκτήσει την «Ηλεκτρονική Ταυτότητα» του.

  Συνοπτικά το κάθε ακίνητο θα έχει, με φροντίδα Μηχανικού,  φάκελο στο ηλεκτρονικό σύστημα του Κράτους.

  Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν μη νόμιμη συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου, ο αρμόδιος ανά κατηγορία μηχανικός τιμωρείται με πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα.

  Τι περιλαμβάνει η Ταυτότητα Κτιρίου?

  α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
  β. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
  γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
  δ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις,
  ε. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού,
  στ. στο έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου,
  ζ. το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου,
  η. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του,
  θ. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου,
  ι. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

  Αναλαμβάνουμε όλη την προετοιμασία ελέγχου πληρότητας ή τι θα χρειαστεί για να συμπληρωθούν τα αναγκαία στοιχεία για την Ταυτότητα Ακίνητου. (ενδεικτικά αποτυπώσεις, έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας, έλεγχος πληρότητας τίτλων ιδιοκτησίας κ.λ.π.

  Όπως και την όλη διαδικασία δημιουργίας Ταυτότητας Κτιρίου όταν αποφασιστεί.

   


 • Αυθαίρετα 4178/13

  Αυθαίρετα – Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση

  aythaireto2Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον πολεοδομικό έλεγχο για το αν έχει το ακίνητο σας πολεοδομικές υπερβάσεις ή αυθαιρεσίες.

  – Γνωματεύουμε τον πλέον ορθό και οικονομικό τρόπο νομιμοποίηση ή ένταξη των ακινήτων στις διατάξεις του 4178/13 ώστε να είναι σύννομο και να έχει δικαίωμα μεταβίβασης ή σύναψη άλλης δικαιοπρακτικής πράξης (σύσταση ή τροποποίηση οριζοντίων ιδιοκτησιών).

  – Προσφέρουμε την πιο οικονομική λύση (έξοδα Μηχανικών + πρόστιμα ή διαδικασίες), η οποία πρέπει να είναι ορθή λύση σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, τις οποίες αξιοποιούμε στο έπακρο.


  Δωρεάν προσφορά η βασική προεκτίμηση του προστίμου για το ακίνητο σας, εφόσον μας προσκομίσετε τα πολεοδομικά σχέδια και έχουμε εικόνα των ακινήτων σας. Η βασική προεκτίμηση δεν περιλαμβάνει διαφορές που πιθανά προκύπτουν από διαφορετική επιμέτρηση εγκεκριμένων σχεδίων με εφαρμογή.

  Η δωρεάν προσφορά για κάθε μέγεθος κτηρίου, αφορά τους νομούς:

   Αττικής – Θεσσαλονίκης – Αχαιών – Ιωαννίνων – Χανιών – Ρεθύμνου – Αγίου Νικολάου Κρήτης

  Για ειδικά κτήρια, ξενοδοχειακές μονάδες ή κτήρια άνω των 1.500 τ.μ. αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

 • Ηλεκτρονική

  Ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου

  MyHome_2016

  Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει το κάθε ακίνητο να αποκτήσει την «Ηλεκτρονική Ταυτότητα» του.

  Συνοπτικά το κάθε ακίνητο θα έχει, με φροντίδα Μηχανικού,  φάκελο στο ηλεκτρονικό σύστημα του Κράτους.

  Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν μη νόμιμη συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου, ο αρμόδιος ανά κατηγορία μηχανικός τιμωρείται με πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα.

  Τι περιλαμβάνει η Ταυτότητα Κτιρίου?

  α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
  β. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
  γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
  δ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις,
  ε. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού,
  στ. στο έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου,
  ζ. το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου,
  η. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του,
  θ. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου,
  ι. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

  Αναλαμβάνουμε όλη την προετοιμασία ελέγχου πληρότητας ή τι θα χρειαστεί για να συμπληρωθούν τα αναγκαία στοιχεία για την Ταυτότητα Ακίνητου. (ενδεικτικά αποτυπώσεις, έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας, έλεγχος πληρότητας τίτλων ιδιοκτησίας κ.λ.π.

  Όπως και την όλη διαδικασία δημιουργίας Ταυτότητας Κτιρίου όταν αποφασιστεί.

   

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

 

 • Για επιστροφή στις υπηρεσίες πατήστε εδώ: υπηρεσιες

 • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα 213 0317053 / 697 4604444 ή συμπληρώστε την φορμα επικοινωνιας.