Εργα

Κάτοψη Στάθμης Ισογείου
Κάτοψη Στάθμης Ισογείου
Κάτοψη Στάθμης 4ου Ορόφου
Κάτοψη Στάθμης 4ου Ορόφου
Όψεις
Όψεις
Τομές
Τομές
Διάγραμμα Κάλυψης Οικοδομικής Άδειας
Διάγραμμα Κάλυψης Οικοδομικής Άδειας

Νοσοκομειακή Μονάδα

Μελέτη και Άδεια Οικοδομής για επέκταση Νοσοκομειακής Μονάδας.