Εργα

Κατάστημα Φωτογραφία
Κατάστημα Φωτογραφία
Κατάστημα Ισομετρικό
Κατάστημα Ισομετρικό
Κατάστημα Όψη Ανατολική
Κατάστημα Όψη Ανατολική
Κατάστημα Όψη
Κατάστημα Όψη

Κατάστημα

Κατάστημα Ηλεκτρονικών Αποτελούμενο από Υπόγειο Ισόγειο μέση στάθμη και γραφεία Θέση Δήμος Περιστερίου Εργοδότης ιδιώτης Μελέτη, Αδεια Δόμησης, Επιβλεψη, Κατασκευή.