Εργα

Γραφεία Βιοτεχνία Όψη
Γραφεία Βιοτεχνία Όψη
Όψη
Όψη
Κάτοψη Στάθμης Ισογείου
Κάτοψη Στάθμης Ισογείου
Κάτοχη Στάθμης 2ου Ορόφου. Ειδική χρήση
Κάτοχη Στάθμης 2ου Ορόφου. Ειδική χρήση
Κάτοψη Στάθμης 3ου Ορόφου
Κάτοψη Στάθμης 3ου Ορόφου

Κτήριο Γραφείων

Ειδικό πολυώροφο κτήριο Θέση: Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Αττικής οδού Εργοδότης: ιδιωτική εταιρία