1. 1Δόμηση

  Άδειες Δόμησης

  come-diventare-architetto-di-interni_35a1b5a227242c77bee35a6a18deb1d1

  Ανάλογα την κατασκευή απαιτούνται τα κατωτέρω:

  – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

  – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  – ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  – ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  – ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

  – ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

  – ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

  – ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

  Το γραφείο αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την μελέτη και επίβλεψη όλων των ανωτέρω.


  Δεκτές και συνεργασίες με συνάδελφους Μηχανικούς, ειδικά για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών.

 2. 2Εγκρίσεις

  Άδειες λειτουργίας

  Άδειες Λειτουργίας
  Ένας σημαντικός αριθμός από δραστηριότητες χρειάζεται άδεια λειτουργίας. Ένας από τους πιο συχνούς παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα είναι η καταλληλότητα του κτιρίου που θα έχει έδρα η δραστηριότητα.

  Με την μεγίστη εμπειρία μας για τα ακίνητα αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον προέλεγχο της καταλληλότητας για το ακίνητο που επίκειται να γίνει η επένδυση (αγορά ή ενοικίαση).

  Αναλαμβάνουμε και τις όποιες αναγκαίες διορθώσεις αλλαγές για να είναι κατάλληλο.

  Ενδεικτικές και όχι μοναδικές παράμετροι για έλεγχο που συνήθως υπάρχουν.

  –  Σχέδια πολεοδομίας. Αποτυπώσεις

  –  Χρήσεις γης (αμιγούς κατοικίας ή μη, μεικτή χρήση κλπ)

  –  Πολεοδομικές αυθαιρεσίες, δυνατότητα και κόστος άρσης.

  – Πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτες μέτρα, ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας.

  –  Ελάχιστες αποστάσεις από (ανάλογα την δραστηριότητα)

  –  Στατική επάρκεια για αυξημένο κινητό φορτίο ανάλογα την δραστηριότητα.

  –  Κτιριοδομικός έλεγχος (ειδικά για εκπαίδευση, παιδικών σταθμών κλπ)

  –  Ειδικά μέτρα για ειδικές δράσεις (πχ λειτουργία ιατρικών εργαστηρίων ακτινοβολιών.)

   

  Συνηθισμένες δραστηριότητες

  –  Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

  –  Εστιατόρια, Καφέ, Μπαρ

  –  Αρτοποιεία, παρασκευές τροφίμων κλπ

  –  Ξενοδοχειακές μονάδες ή τουριστικά καταλύματα για έγκριση και κατηγοριοποίηση ΕΟΤ

   


  Δεκτές και συνεργασίες με συναδέρφους Μηχανικούς που δεν μπορούν να καλύψουν όλο το αναγκαίο φάσμα.

   


 • Δόμηση

  Άδειες Δόμησης

  come-diventare-architetto-di-interni_35a1b5a227242c77bee35a6a18deb1d1

  Ανάλογα την κατασκευή απαιτούνται τα κατωτέρω:

  – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

  – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  – ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  – ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  – ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

  – ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

  – ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

  – ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

  Το γραφείο αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την μελέτη και επίβλεψη όλων των ανωτέρω.


  Δεκτές και συνεργασίες με συνάδελφους Μηχανικούς, ειδικά για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών.

 • Εγκρίσεις

  Άδειες λειτουργίας

  Άδειες Λειτουργίας
  Ένας σημαντικός αριθμός από δραστηριότητες χρειάζεται άδεια λειτουργίας. Ένας από τους πιο συχνούς παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα είναι η καταλληλότητα του κτιρίου που θα έχει έδρα η δραστηριότητα.

  Με την μεγίστη εμπειρία μας για τα ακίνητα αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον προέλεγχο της καταλληλότητας για το ακίνητο που επίκειται να γίνει η επένδυση (αγορά ή ενοικίαση).

  Αναλαμβάνουμε και τις όποιες αναγκαίες διορθώσεις αλλαγές για να είναι κατάλληλο.

  Ενδεικτικές και όχι μοναδικές παράμετροι για έλεγχο που συνήθως υπάρχουν.

  –  Σχέδια πολεοδομίας. Αποτυπώσεις

  –  Χρήσεις γης (αμιγούς κατοικίας ή μη, μεικτή χρήση κλπ)

  –  Πολεοδομικές αυθαιρεσίες, δυνατότητα και κόστος άρσης.

  – Πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτες μέτρα, ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας.

  –  Ελάχιστες αποστάσεις από (ανάλογα την δραστηριότητα)

  –  Στατική επάρκεια για αυξημένο κινητό φορτίο ανάλογα την δραστηριότητα.

  –  Κτιριοδομικός έλεγχος (ειδικά για εκπαίδευση, παιδικών σταθμών κλπ)

  –  Ειδικά μέτρα για ειδικές δράσεις (πχ λειτουργία ιατρικών εργαστηρίων ακτινοβολιών.)

   

  Συνηθισμένες δραστηριότητες

  –  Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

  –  Εστιατόρια, Καφέ, Μπαρ

  –  Αρτοποιεία, παρασκευές τροφίμων κλπ

  –  Ξενοδοχειακές μονάδες ή τουριστικά καταλύματα για έγκριση και κατηγοριοποίηση ΕΟΤ

   


  Δεκτές και συνεργασίες με συναδέρφους Μηχανικούς που δεν μπορούν να καλύψουν όλο το αναγκαίο φάσμα.

   

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

 

 • Για επιστροφή στις υπηρεσίες πατήστε εδώ: υπηρεσιες

 • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα 213 0317053 / 697 4604444 ή συμπληρώστε την φορμα επικοινωνιας.